Jak si jistě všichni studenti z kolejí všimli, Univerzita Pardubice se rozhodla zvýšit bezpečnost studentů tím, že zamezí vjezdu motorových vozidel do areálu kolejí.

https://studenti.upce.cz/aktuality.html?id=/UPa/aktuality/IC/to.html (Pro nestudenty: Oznámení Technického odboru o změně dopravní obslužnosti v kampusu UPa – Polabiny

Publikováno 11.4.2011

Oznamujeme Vám, že z důvodu omezení provozu vozidel a zvýšení bezpečnosti zaměstnanců a studentů univerzity budou dne 11. 4. 2011 nainstalovány zábrany na komunikaci vedoucí podél pavilonů kolejí A, B, C, D. Vjezdy do areálu kolejí jsou osazeny novým dopravním značením ZÁKAZ VJEZDU MOTOROVÝCH VOZIDEL mimo dopravní obsluhy, projednaným s Dopravním inspektorátem Pardubice.

Další zábrana bude nainstalována na chodník vedoucí z parkoviště k univerzitní aule a knihovně za objektem bloku kolejí D.

V Pardubicích 11. 4. 2011

Miloslav Skokan vedoucí oddělení údržby budov

S nainstalováním těchto zábran nesouhlasím, ale to je asi tak všechno, co můžu dělat …

Když se teď nedívám na to, že zábrany jsou nainstalovány tak, že jen znesnadňují ale rozhodně nezabraňují vjezdu do areálu, tak mě dnes potkala velice zajímavá bezpečnostní situace. Totiž potkal jsem dodávku České Pošty, jak se vyřítila směrem od podchodu po chodníku kolem prodejny skript a zahnula si to někam k nové chemičárně. Proto se ptám: Proč tam ty zábrany sakra jsou? Kdyby tam nebyly, tak bych dnes nemusel (jako mnozí ostatní) uskakovat z cesty dodávce, protože by v poklidu přijela po silnici směrem od DyDy. A to už se vůbec nezamýšlím, jak se tam ta dodávka dostala protože zrovna v tomto směru jedny zábrany nainstalované jsou … asi si zkrátila cestu podchodem kolem Výměníku, protože tím směrem zrovna jedna pošta je 🙂

Správci univerzitních budov, prosím zamyslete se nad tímto Vaším rozhodnutím.

Předchozí příspěvek Následující příspěvek